Międzynarodowa Konferencja
poświęcona Wilnu i Kresom

W dn. 13 - 16 września br. w Białymstoku odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja pt. "Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego". Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest prof. Elżbieta Feliksiak, dzięki której odbyły się już trzy poprzednie imprezy tego typu /1989, 1994 i 1998/, poświęcone Wilnu i Kresom Północno - Wschodnim dawnej RP. Na liście prelegentów z Wilna znalazło się 13 osób.

NG 37 (473)