Robert Mickiewicz

W Landwarowskiej Szkole Średniej

Od powstania przed ośmiu laty odrębnej polskiej szkoły w Landwarowie tegoroczny dzień 1 września słusznie można uznać za najbardziej znaczący w historii tej największej polskiej szkoły w rejonie trockim. W lipcu została podpisana umowa pomiędzy samorządem rejonu trockiego a Stowarzyszeniem ?Wspólnota Polska? o budowie nowej dobudówki.

Po zakończeniu budowy, a zgodnie z zapewnieniami inwestorów ma to nastąpić za dwa lata, polska szkoła w Landwarowie stanie się najbardziej nowoczesną placówką oświatową w tym rejonie.Budowa pochłonie około 6 mln Lt, z tego 90 proc. wyasygnuje strona polska, pozostałe samorząd trocki. Franciszek Żeromski, dyrektor szkoły, powiedział, że prace budowlane mają rozpocząć się już wiosną przyszłego roku.

Dobudówka, a tak szczerze mówiąc nowoczesny gmach szkolny o powierzchni 1880 m2 w znacznej mierze przyczyni się do uatrakcyjnienia polskiej szkoły w Landwarowie. Na tej powierzchni rozmieszczą się 10 klas szkolnych, 5 pracowni, sala sportowa transformowana w salę widowiskową, stołówka, gabinety prac dla dziewcząt i chłopców, pomieszczenia dla administracji oraz dwa pokoje dla polskich organizacji społecznych.

Zatem, szkoła w Landwarowie będzie spełniać nie tylko funkcje tradycyjne placówki oświatowej, ale też stanie się centrum życia społecznego landwarowskich Polaków. W znacznej mierze szkoła już dzisiaj jest takim centrum.

W ciągu tych ośmiu lat samodzielnego działania (przedtem była to szkoła mieszana polsko - rosyjska) w niełatwych warunkach, szkoła dzięki wysiłkom zespołu pedagogów wyrobiła sobie wśród mieszkańców Landwarowa dobrą opinię. Przed ośmiu laty szkoła miała zaledwie 160 uczniów teraz 350 - 360 (bardziej dokładne dane będą znane po kilku tygodniach). Trzykrotny wzrost liczby uczniów, mimo że w Landwarowie funkcjonują starannie dopieszczane przez władze szkoła litewska oraz mająca lepsze warunki szkoła rosyjska, świadczą o tym, że landwarowscy Polacy ufają swej szkole i jej nauczycielom.

Warunki rzeczywiście nie są łatwe. Szkoła nie posiada sali sportowej, zajęcia z WF - u są prowadzone na korytarzu, brakuje własnej stołówki. Dzieci muszą korzystać ze stołówki szkoły rosyjskiej. W oczy rzuca się duża ilość przeróżnych przegródek, za którymi mieszczą się klasy, gabinety, pokój nauczycielski.

Mimo to w tym roku 8 z 12 absolwentów landwarowskiej polskiej szkoły dostało się na wyższe studia. Nic więc dziwnego, że szkoła nie miała kłopotów ze skompletowaniem pierwszych klas. Pierwszego września rok szkolny rozpoczęło 27 pierwszaków.

Z uczniami pracuje dobrze przygotowana kadra nauczycielska. Z 32 nauczycieli pracujących w szkole 23 - to jej absolwenci. W tym 6 ma kategorię nauczyciela metodyka, a 15 - starszego nauczyciela. Szkoła specjalizuje się w pogłębionym nauczaniu języka litewskiego, więc absolwenci tej polskiej szkoły nie mają kłopotów z językiem państwowym. Wizytówką szkoły stał się język francuski, którego nauczanie prowadzone jest na wysokim poziomie.

W tym roku, w ramach prowadzonej na Litwie reformy nauczania szkolnego, w polskiej szkole w Landwarowie również rozpoczyna się nauczanie profilowe. Profilowe nauczanie wprowadza się w 11 klasie. Nauczyciele, którzy będą pracować z tą klasą w ciągu bieżącego roku, przeszli specjalne przeszkolenie. W ciągu całego roku była prowadzona praca przygotowawcza, uczniowie i ich rodzice byli kilkakrotnie ankietowani.

Nauczanie będzie prowadzone w dwóch kierunkach - o profilu realnym i humanistycznym. Uczniom będą prowadzone zajęcia z psychologii, zasad wzornictwa, zostanie wprowadzona łacina.

Poważnym i aktualnym w dzisiejszych czasach atutem jest to, że w szkole nie ma problemów z narkomanią i przestępczością.

Nowoczesny i dobrze wyposażony gmach bez wątpienia jeszcze bardziej podniesie prestiż polskiej szkoły w Landwarowie. Szkoła ma ambitny, ale całkiem realny plan uruchomienia tu polskiego gimnazjum.

NG 37 (473)