Zofia Ewa Szczęsna

Uleć ma pieśni

Uleć ty cudu miłości nadświatem,
ażeby każdy każdemu był bratem,
ażeby każdy każdemu niósł serce
i był radością, nadzieją w rozterce.


Uleć ma pieśni serdeczna do ludzi,
niech każde serce dobrocią się trudzi,
niech każde serce niesie miłośćświatu
i niesie słowa jak ten uśmiech kwiatów.


I obleć szarą ziemię wkoło tęczą
i ratuj serca co w udręce jęczą,
moja ty pieśni z skrzydlatą miłością
promieniem błyśnij ponadświata złością.

Skępe

NG 37 (473)