Tydzień w skrócie

Niekolejna

Zakończyła obrady niekolejna sesja Sejmu RL. Znaczną część porządku dziennego sesji pochłonęła praca nad zawetowanymi przez prezydenta ustawami: o środkach masowego przekazu, poligrafii, aktami prawnymi związanymi z Kłajpedzkim Portem Morskim oraz ustawie o wynagrodzeniach dla urzędników państwowych.

Forum

Prezydent Litwy V. Adamkus wziął udział w międzynarodowym forum gospodarczym, które odbyło się w Polsce w Krynicy. W obradach forum wzięło udział 800 uczestników z 15 krajów Europy Środkowo - Wschodniej.

Otwarty

W najbliższy piątek, 8 września pałac prezydenta Litwy, dawny pałac reprezentacyjny II Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie udostępniony dla zwiedzających. Powodem otwarcia pałacu jest Dzień Dziedzictwa Europejskiego. W trakcie wycieczki zwiedzający będą mogli podziwiać zgromadzone tu dzieła sztuki.

Zarobki

Średnia płaca w sektorze gospodarczym Litwy zmalała o 1,1 proc. i wynosi 1089 Lt. Płaca realna zmalała o 5 proc.

Pogróżka

Mieszkańcy Poswola V. Simonaitis i jego szwagier A. Petkus telefonicznie grozili przewodniczącemu Sejmu RL V. Landsbergisowi śmiercią. Powodem posłużyła wypowiedź Landsbergisa w programie telewizyjnym o tym,że głodującym robotnikom "Inkarasu" nie warto płacić wynagrodzenia z budżetu państwa. Oburzeni poswolanie natychmiast zadzwonili do sekretariatu przewodniczącego. W ciągu najbliższych dni prokuratura ma zadecydować jaką karę wymierzyć.

NG 37 (473)