Liliana Narkowicz

W gimnazjum im. A. Mickiewicza

Nauka w bieżącym roku szkolnym w gimnazjum im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się na dwie pełne zmiany. Szkoła została zbudowana na 760 miejsc. Tymczasem w ławkach zasiadło 1300 dziewcząt i chłopców. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udostępnione dodatkowe pomieszczenia w przedszkolach i innych szkołach (m. in. przy ul. Nowogródzkiej), chociaż ratuje to obecną sytuację tylko częściowo.

W związku z brakiem miejsc od kilku lat są ograniczone zapisy do klas pierwszych i przyjmuje się w zasadzie dzieci mieszkające w pobliskich dzielnicach. Już czwarty rok z kolei są tylko cztery takie klasy, chociaż chętnych jest znaczne więcej.

Szkoła Średnia nr 11 w Wilnie status gimnazjum otrzymała w 1998 r., jako pierwsza placówka oświatowa z polskim językiem wykładowym tego typu na Litwie. Dotychczas w klasach gimnazjalnych prowadzono nauczanie pod kątem nauk ścisłych. W tym roku są natomiast dwa kierunki: realny i humanistyczny. Dlatego ewidentnie wzrosła liczba klas gimnazjalnych. W chwili obecnej jest ich 15.

Dyrektor gimnazjum im. A. Mickiewicza Czesław Dawidowicz z satysfakcją stwierdza, że wspólnymi siłami udało się odpowiednio przygotować do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Kadra jest skompletowana (wg wymagań 50 proc. wykładających w gimnazjum powinni stanowić nauczyciele metodycy, eksperci lub doktorzy poszczególnych nauk). Nie mniej ważne jest u progu każdego września zdążyć z remontem. W tym roku państwo na najważniejsze potrzeby wyasygnowało... 500 litów. Gdyby nie pomoc finansowa ze strony rodziców i możliwość zatrudnienia uczniów, trudno by było ten plan zrealizować. M. in. wyremontowano 5 klas, częściowo odmalowano korytarze, zamówiono i zainstalowano gablotkę w gł. korytarzu szkoły, gdzie znalazły się nagrody, odznaczenia i pamiątki. Dyrektor jest zdania, że największym sukcesem w pracach remontowanych jest nadanie całkowicie nowego oblicza auli szkolnej, gdzie kształtuje się życie kulturalne wychowanków.

"Nowy rok szkolny - powiedział Cz. Dawidowicz - rozpoczynamy z wielką odpowiedzialnością w związku z nauczaniem profilowym realizowanym obecnie na Litwie. Mimo pewnego doświadczenia - czwarty rok istnienia gimnazjum - zmiany niosą w sobie wymagania nie tylko wobec uczniów, ale i nauczycieli oraz administracji. Z pewnością będzie to niełatwy rok finansowo: usunięto dodatkowe etaty /np. inżyniera od komputerów/, zlikwidowano płaty za prowadzenie gabinetów, zmniejszono ilość godzin pozalekcyjnych etc. Należy jednak patrzeć optymistycznie na to, co robimy. Do składania matury w tym roku przystąpiły nasze dwie klasy gimnazjalne. Spośród 34 osób 30 dostało się na studia, a to już pewien sukces. Nie obniżając poprzeczki staramy się spełnić oczekiwania i nadzieje naszych wychowanków i ich rodziców".

"Moja wierna mowo,
służyłem tobie.

Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami,
Żebyś miała i brzozę i konika polnego i gila
Zachowanych w mojej pamięci"
(Cz. Miłosz)

Fot.Bronisława Kondratowicz

NG 37 (473)