Płace na Litwie rosną wolniej

Wilno, 25 sierpnia (ELTA). Spośród trzech państw bałtyckich na Litwie płace rosną najwolniej.

Zgodnie z najnowszymi danymi Departamentu Statystyki, w drugim kwartale br., w porównaniu z pierwszym kwartałem, na Litwie obliczona średnia płaca miesięczna w całej gospodarce wzrosła o 3 proc., na Łotwie - o 6 proc. i w Estonii - o 12 proc.

Na Litwie płaca wynosi 264,5 USD (1058 Lt), na Łotwie - 247,6 dol. (990,4 Lt), w Estonii - 300,2 USD (1200,8 Lt).

Przeciętna emerytura z tytułu starości obniżyła się we wszystkich trzech krajach bałtyckich. Na Litwie średnia emerytura nie pracującego emeryta wynosi 77,7 USD (310 Lt) i w porównaniu z pierwszym kwartałem zmniejszyła się o 0,4 proc.

Na Łotwie emerytura zmniejszyła się o 2 proc. i wynosi 96,1 USD (384,4 Lt). W Estonii emerytura zmalała o 0,9 proc., do 91,7 dol. (366,8 Lt).

("Lietuvos rytas" z 26 08 2000 r.)

NG 37 (473)