U progu roku szkolnego na przełomie wieków

W Solecznickiej Szkole Średniej
im. Jana Śniadeckiego

Rozpoczął się kolejny rok szkolny 2000 - 2001. W tym roku do wszystkich szkół Litwy uczęszczać będzie 264 tys. uczniów, w tym 64 tys. pierwszoklasistów. Natomiast naukę w polskim języku ojczystym będą pobierać ponad 22 tysiące dzieci w 126 szkołach. Poniżej zamieszczamy relacje z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w polskich szkołach na Ziemi Wileńskiej.

Solecznicka Szkoła Średnia im. Jana Śniadeckiego jest dziś najliczniejszą szkołą z polskim językiem nauczania poza Wilnem, w której się uczy ponad 900 dzieci w klasach od pierwszej aż po dwunastą, w tym każda z nich ma 3 - 4 równoległe. Dyrektor szkoły Stefan Dudojć i zespół nauczycielski mają uzasadnione powody do satysfakcji - za środki pieniężne samorządu i państwa polskiego, przekazane przez "Wspólnotę Polską" w szkole przeprowadzono znaczne prace remontowe. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy szkoły każde czwarte dziecko spędziło wakacje w Polsce, z 21 absolwentów 15 dostało się na wyższe studia, szkoła ma status szkoły średniej z nauczaniem profilowym.

A więc materialna baza szkoły, liczba dzieci i zespół nauczycielski wysokiej kwalifikacji dają wszelkie podstawy, aby po kilkuletnim okresie nauczania profilowego ubiegać się o status gimnazjum - pierwszego i jak na razie widocznie jedynego w rejonie solecznickim. W najbliższych latach potrzebne będą jednak jeszcze liczniejsze formalne zaświadczenia dla nauczycieli o ich wysokich kwalifikacjach, aby nie zmarnować wielkiej szansy, jaką daje młodzieży nauczanie gimnazjalne.

Wspominając czasy sprzed dwudziestu lat, kiedy to istnienie polskich klas wisiało niemal na włosku, bo do pierwszej klasy przychodziło zaledwie 4 - 6 dzieci i porównując z dzisiejszymi sześćdziesięcioma pierwszoklasistami - można jednoznacznie stwierdzić, iż minione lata nie zostały zmarnowane. Uważnie obserwując uczestników tego wielkiego święta wiedzy - dzieci, rodziców i nauczycieli można też było dostrzec najważniejsze, że są to już inni ludzie, niż ci sprzed dziesięciu lat. Czują się wolni i równi, nie mają obaw co do przyszłości szkoły, jej języka wykładowego i swoich dzieci. I że nie wątpią, iż dokonali dobrego wyboru, rozumieją, że nauka w polskiej szkole daje dodatkowe atuty dla naszej młodzieży, kiedy to oba te kraje - Litwa i Polska - stają przed nią otworem.

Tradycyjnie, jak to 1 września - morze kwiatów, miłe słowa skierowane do dzieci, rodziców, nauczycieli, pozdrowienie od władz przekazane przez wicemera rejonu Zdzisława Palewicza.

Ryszard Maciejkianiec, składający pozdrowienia zespołowi szkoły i rodzicom, przypomniał, iż w swoim czasie obecny dyrektor Stefan Dudojć był solistą w orkiestrze dętej w Wileńskiej Szkole Pedagogicznej. Jak widać i dziś nie fałszuje i dobrze prowadzi...

Chętnym nawiązania współpracy ze szkołą podajemy adres: 4090 Litwa, ul. Mokyklos ( Szkolna) 22, tel. 8 - 250 ( 37- 50) 51 - 227 lub 52 - 714.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 37 (473)