W szkole początkowej w Nowych Werkach

Ta szkoła, zbudowana w ramach inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego wzniesienia stu szkół na Ziemi Wileńskiej, została oddana do użytku w dniu rozpoczęcia II wojny światowej, t.j. 1 września 1939 roku. Mimo sędziwego wieku dobrze pełni powierzone jej przed ponad sześćdziesięciu laty funkcje wychowania i nauczania dzieci. Polska, później polsko - rosyjska i polsko - rosyjsko - litewska, obecnie polsko - litewska, w której polskie dzieci w czterech początkowych klasach stanowią 44 osoby. Przytulne klasy, niewielka liczba dzieci pozwalają doświadczonym nauczycielkom Fryderyce Bartosewicz, Marii Bartoszewicz, Irenie Walejszo i Annie Kobiec stworzyć miłą, rodzinną atmosferę, gdzie każde dziecko jest dobrze dopatrzone i solidnie nauczane. Dobrą gospodarczą opiekę nad wszystkimi - polskimi i litewskimi klasami - sprawuje niestrudzona Weronika Paszkowska.

Kwiaty, deklamacje, piosenki i pozdrowienia w dwóch językach tworzyły miłe preludium do miesięcy wytężonej pracy w bieżącym roku szkolnym. A za nim kolejne i kolejne. Oby były one dla dzieci tej i wszystkich szkół pracowite i owocne.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 37 (473)