Ponad połowa mieszkańców wsi
żyje wyłącznie z zasiłków i emerytur

Zgodnie z danymi statystycznymi, na wsi emerytury i zasiłki stanowią 53,9 proc. wszystkich dysponowanych dochodów pieniężnych. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, na wsi liczba osób utrzymujących się z emerytur i zasiłków wzrosła o 5,9 proc.

Dochody z pracy z najmu wynoszą tylko 48,9 proc. wpływów pieniężnych.

Według danych badania budżetów gospodarstw domowych, w drugim kwartale członek gospodarstwa domowego na wsi miesięcznie miał po 184 lity dochodu pieniężnego, o 234,2 Lt mniej niż w mieście. W ciągu roku dochody, jakimi dysponują mieszkańcy wsi, zmniejszyły się o ponad jedną dziesiątą - z 319 litów w pierwszym półroczu roku ubiegłego do 285 litów w tym roku. Zgodnie z danymi badań, największą część wydatków mieszkańców wsi stanowią wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe - 177,9 Lt miesięcznie, czyli 56,9 proc. wydatków konsumpcyjnych. W mieście na żywność przeznacza się tylko 41 proc. wszystkich wydatków. Utrzymanie mieszkania na wsi kosztuje 33,6 Lt i wynosi 10,8 proc. wszystkich wydatków. W mieście te wydatki stanowią 15 proc. Wydatki transportowe na wsi przekraczają 20 litów albo 6,5 proc. wszystkich rozchodów. W mieście na transport przeznacza się 8,3 Lt ?koszyka konsumpcyjnego?.

Mieszkaniec wsi na odzież i obuwie przeznacza średnio 15,6 Lt - 5 proc. wszystkich wydatków. W mieście te wydatki stanowią 6,7 proc. Na oświatę i kulturę na wsi wydaje się miesięcznie 40 centów. W mieście wydatki na rozrywki i naukę wynoszą 14,2 Lt.

Na napoje alkoholowe na wsi przeznacza się 14,5 Lt, w mieście natomiast wydatki te przekraczają 16 litów.

"Respublika" z 26 08 2000 r.)

NG 37 (473)