Kto będzie kolejnym ambasadorem RP na Litwie?

Nowakowski odpadł

Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, który mianuje ambasadorów kraju za granicą, odrzucił zgłoszoną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kandydaturę nowego polskiego ambasadora na Litwie.

Jak pisze dziennik "Życie", MSZ jako nowego ambasadora w Wilnie proponowało doradcę premiera ds. polityki zagranicznej Jerzego Marka Nowakowskiego, jednakże ten kandydat nie spodobał się prezydentowi. Według "Życia", prezydent nie komentował swej decyzji.

Obecna ambasador Polski na Litwie Eufemia Teichmann kończy swą kadencję w tym roku.

Poprzednio na ambasadora w Wilnie zamierzano mianować doradcę ministra spraw wewnętrznych i administracji Wojciecha Wróblewskiego, który cztery lata był radcą kulturalnym ambasady polskiej na Litwie. Jednakże po dymisji polskiego ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka, który popierał kandydaturę Wróblewskiego, sytuacja uległa zmianie.

(BNS)

NG 38 (474)