Apel Stowarzyszenia Upamiętnienia Czynu WojennegoŻołnierza Polskiego na Ziemi Augustowskiej, Suwalskiej i Sejneńskiej w Bitwie Niemeńskiej

Mamy zaszczyt poinformować opinię publiczną, że z inicjatywy obywatelskiej zawiązało się stowarzyszenie dla upamiętnienia czynu żołnierza polskiego w wojnie 1920 roku na ziemi augustowskiej, suwalskiej i sejneńskiej.

Na tym terenie od 2 do 23 września 1920 roku rozegrały się działania wojenne o strategicznym znaczeniu, prowadzone przez 2 Armię Wojska Polskiego dowodzoną przez generała Edwarda Śmigłego - Rydza. Szczytowym momentem tych działań był Bój Sejneński w dniach 22 - 23 września 1920 roku zakończony całkowitym wyzwoleniem południowej Suwalszczyzny i opanowaniem przeprawy na Niemnie w Druskienikach.

Powodzenie bojowe tej operacji otworzyło możliwości zrealizowania jednego z głównych założeń taktycznych Bitwy Niemeńskiej, czyli wyjścia na tyły wojsk nieprzyjacielskich, skoncentrowanych w rejonie Grodna, w manewrze oskrzydlającym od strony północnej.

Dzisiaj, w 80. rocznicę tamtych wydarzeń, przyszedł czas przypomnienia nam wszystkim wagi dziejowej tamtych dni i oddania należnej czci zapomnianym obrońcom ojczyzny.

O znaczeniu tamtych wydarzeń nie może przypominać tylko wykuty w kamieniu napis: "Sejny 22 - 23 IX 1920 rok" na tablicy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Niech mogiłom żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku, rozsianym po tej ziemi, zostanie przywrócona należna cześć i pamięć.

Nasze Stowarzyszenie, we współpracy z sygnatariuszami niniejszego apelu, zwraca się do wszystkich, którym są znane miejsca pochówku żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku na naszym terenie, z prośbą o nadsyłanie wszelkich informacji na adres stowarzyszenia: 16 - 500 Sejny, ul. 1 - go Maja 1.

Staraniem Stowarzyszenia, w uzgodnieniu z władzami samorządowymi oraz administracją państwową i kościelną, podjęto inicjatywę budowy pomnika i zespołu cmentarnego na cmentarzu parafialnym w Berżnikach, gdzie pochowanych jest kilkudziesięciu polskich żołnierzy poległych w Boju Sejneńskim podczas Bitwy Niemeńskiej.

Realizacja tego przedsięwzięcia, z powodu ograniczonych środków, będzie musiała zostać rozłożona w czasie. Niemniej wolą Stowarzyszenia jest, aby w osiemdziesiątą rocznicę Boju Sejneńskiego, tj. 23 września br., na wstępnie uporządkowanych mogiłach dokonać uroczystego aktu rozpoczęcia zamierzonego dzieła dla upamiętnienia czynu żołnierskiego w Boju Sejneńskim.

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich rodaków w kraju i za granicą o wsparcie finansowe rozpoczętych prac nad upamiętnieniem miejsca tak ważnego w dziejach chwały oręża polskiego.

Wpłat od osób fizycznych i instytucji można dokonywać w siedzibie Stowarzyszenia pod wyżej wymienionym adresem lub na konto: Stowarzyszenie Upamiętnienia Czynu Wojennego Żołnierza Polskiego na Ziemi Augustowskiej, Suwalskiej i Sejneńskiej w Bitwie Niemeńskiej, Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak, nr 93670007 - 140562 - 27016 - 11/1.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich środowisk opiniotwórczych poczuwających się do odpowiedzialności za kształtowanie świadomości historycznej i narodowościowej Polaków, aby 80. rocznica Bitwy Niemeńskiej w wojnie 1920 roku nie została przemilczana, jak to miało miejsce w minionych latach.

Szczególnie tutaj, na ziemi obecnego województwa podlaskiego, prawda o tamtych dniach winna zostać przypomniana, aby uświadomić współcześnie żyjącym jej mieszkańcom, że zadecydowały one o dzisiejszym obliczu naszej ojcowizny.

Apel podpisali

Zarząd Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Stowarzyszenie Upamiętnienia Czynu Wojennego Żołnierza Polskiego na Ziemi Augustowskiej, Suwalskiej i Sejneńskiej w Bitwie Niemeńskiej,Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Białystok, Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno - Kombatanckie, Koło Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Obywatelskie Stowarzyszenie Budowy Pomnika Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego

NG 38 (474)