IX Dni Polskie w Austrii

Szanowni Państwo,

Miło nam powiadomić, że we wrześniu br. odbędą się IX Dni Polskie w Austrii. Jak co roku oficjalnie zainaugurowane zostaną one tradycyjnymi obchodami rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w sanktuarium narodowym na Kahlenbergu w dniu 10 09 2000.

Forum Polonii - Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii dokłada wszelkich starań, aby ta największa, organizowana przez nią, polska inicjatywa kulturalna w Austrii, owocnie służyła wzajemnemu poznawaniu się i zbliżaniu naszych narodów, jak i promowaniu w tym kraju obrazu Polski stosownego do jej aspiracji i znaczenia w dziejach Europy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia Polonii w Austrii.

W załączeniu pozwalamy sobie przesłać szczegółowy program IX Dni Polskich oraz krótki informator o Forum Polonii.

Z wyrazami szacunku
Sekretarz Forum Polonii
Reneta Zielińska
Prezes Forum Polonii
Piotr Radowski

NG 38 (474)