Nr 38 (474) 14 - 20 września

Granitowa szata głównego placu stolicy


W numerze: