Tydzień w skrócietu

ONZ

Prezydent Litwy V. Adamkus wygłosił okolicznościowe przemówienie na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W sesji udział wzięło ponad 150 szefów państw i rządów.

Nie zarejestrowali

Państwowa komisja wyborcza nie zarejestrowała kandydatem na posła do Sejmu RL A. Butkevičiusa. Powodem tej decyzji jest zapis w Konstytucji RL mówiący o tym, że posłem na Sejm nie może zostać osoba, która nie zakończyła odbywania wyroku sądowego. Były minister ochrony kraju, poseł na Sejm obecnej kadencji A. Butkevičius był osądzony za łapówkarstwo i warunkowo zwolniony z więzienia.

Potaniały

W odróżnieniu od krajów europejskich, na Litwie w sierpniu potaniały produkty naftowe średnio o 0,4 proc. W porównaniu z lipcem roku ubiegłego ceny produktów naftowych wzrosły prawie dwukrotnie.

Ambasada

Litwa otworzyła ambasadę w Królestwie Niderlandów. Tymczasowym kierownikiem nowej placówki dyplomatycznej został D. Pranckevičius.

NG xx (xxx)