Kęstutis GEČAS

Małe partie się oburzają

Znane są numery na karcie wyborczej

Wczoraj ustalono, w jakiej kolejności zostaną przedstawione na karcie wyborczej wielomandatowego okręgu wyborczego listy kandydatów, zawierające nazwiska około 1180 osób.

Kolejność partii i koalicji wygląda następująco: 1 - Związek Narodowców, 2 - Partia Chłopska, 3 - Związek Centrum, 4 - Litewski Związek Wolności, 5 - Litewska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna, 6 - Związek Ojczyzny (Konserwatyści Litewscy), 7 - Nowy Związek (socjalliberałowie), 8 - Litewski Związek Liberałów, 9 - koalicja Algirdasa Brazauskasa ?Działajmy razem?, 10 - Litewska Partia "Socjaldemokracja 2000", 11 - Związek Umiarkowanych Konserwatystów, 12 - Związek Chrześcijańskich Demokratów, 13 - Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, 14 - Litewski Związek Ludowy "O sprawiedliwą Litwę", 15 - Związek "Jaunoji Lietuva", Nowych Narodowców i Więźniów Politycznych.

W wyborach - 1275 kandydatów

Według danych Głównej Komisji Wyborczej, o miejsca w Sejmie w okręgach jednomandatowych i wielomandatowych będzie rywalizowało 1275 osób.

Po to, aby kandydaci partii i koalicji trafili do Sejmu, na listę partii powinno głosować co najmniej 5 proc., a na koalicję - 7 proc. wyborców.

("Lietuvos rytas" z 8 09 2000 r.)

NG 38 (474)