Połowa mieszkańców kraju przyznaje,
że w ciągu roku stali się ubożsi

Według najnowszych danych Departamentu Statystyki, w drugim kwartale br., w porównaniu z ostatnim kwartałem roku ubiegłego, średnie miesięczne dochody, jakimi dysponują gospodarstwa domowe, zmalały o 7 proc., czyli o 27,3 Lt, i wynoszą 404,3 Lt.

W związku ze zmniejszaniem się dochodów rodzin, 49,9 proc. mieszkańców przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszył się poziom życia ich gospodarstwa domowego.

Około 1,5 proc. osób uważa się za zamożnych, 2/3 - za średnio zamożnych, jako niezamożnych i zupełnie ubogich określa siebie ponad 1/3 respondentów, którzy uczestniczyli w przeprowadzonym przez Departament Statystyki badaniu gospodarstw domowych.

W porównaniu z wynikami sondażu w czwartym kwartale roku ubiegłego i drugim kwartale br., liczba średnio zamożnych zmniejszyła się z 66,4 do 63 proc., natomiast liczba osób, uważających się za biednych zwiększyła się z 30,2 do 31,4 proc.

Żaden mieszkaniec nie przyznał, że jego życie znacznie się poprawiło, jednakże 3 proc. (albo prawie o 1,5 proc. mniej niż w końcu roku ubiegłego) jest przeświadczonych, że ono się polepszyło.

Bardzo pogorszyło się życie 8,8 proc. respondentów - jest to prawie o 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Życie pogorszyło się dla 49,9 proc. mieszkańców, czyli o 2,2 proc. więcej niż w końcu roku ubiegłego.

Liczba rodzin, których życie nie uległo istotnej zmianie od końca roku ubiegłego, zmniejszyła się o 5,5 proc. - do 38,3 proc.

W drugim kwartale br. miesięcznie na jedno gospodarstwo domowe przypadało 404,3 Lt dochodu, natomiast dysponowany dochód pieniężny wyniósł 343,5 Lt.

Jednocześnie przeciętne wydatki konsumpcyjne kształtowały się na poziomie 392,8 Lt, w tym pieniężne - 332,5 Lt.

Jednakże członkowie gospodarstw domowych uważają te dochody po prostu za małe. Jako wystarczającą do przeciętnego życia sumę określa się 697 Lt na jedną osobę miesięcznie.

Za absolutnie minimalną sumę, niezbędną do przeżycia, uważa się 340 litów miesięcznie.

(" Lietuvos rytas" z 29 08 2000 r.)

NG 38 (474)