Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Jonas DASTIKAS

Dyrektor generalny "Lifosy" Spółka nawozów fosforowych zaciągnie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju pożyczkę w wysokości 60 mln USD (240 mln litów). Pozwoli to na spłacenie wcześniejszych pożyczek spółki, zakończenie rekonstrukcji magazynu amoniaku i kontynuowanie budowy terminalu w Kłajpedzie.Jonas MAKŠTELË

Dyrektor generalny "Anykščiř vynas" W pierwszym półroczu obrót spółki wynosił 35 mln litów i był o 11 proc. niższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Czysty zysk kształtował się na poziomie 1,708 mln litów, czyli był 3,2 razy mniejszy. Już od kilku miesięcy "Anykščiř vynas" pracuje ze stratami.Eugenijus GENTVILAS,

mer Kłajpedy, jest zaniepokojony przyszłością przedsiębiorstw portowego miasta. E. Gentvilas zwrócił się do kierowników spółek "Vakarř laivř remontas" i "Baltijos laivř statykla" z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego chcą tam zmniejszać liczbę pracowników. Spółki te zatrudniają po 1,5 tysiąca osób. W przypadku utraty przez nie wykwalifikowanych specjalistów port pozostałby bez przedsiębiorstw naprawy i budowy statków.


Stasys Vaitkavičius

Dyrektor generalny Funduszu Mienia Państwowego Funduszowi nie udało się sprzedać przedsiębiorstwu "Eksimeta" spółki "Marijampolës pieno konservai". Nabywca okazał niezadowolenie, że po nabyciu spółki nie ma możliwości skapitalizowania zadawnionych długów. dług w wysokości 40 mln litów trzeba zwrócić w latach 2005 - 2020.

("Veidas" nr 36 z 2000 r.)

NG 38 (474)