Uczczono pamięć poległych

17 września br. w 61. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę licznie zebrani na kwaterze wojskowej na Rossie uczcili pomięć tych, którzy zginęli w wyniku powyższej agresji i jej długoletnich konsekwencji.

Ambasada RP w Wilnie, kombatanci, licznie zgromadzeni wilnianie i goście z Polski złożyli na Grobie Matki i Serca Syna oraz na innych grobach wieńce i kwiaty. W imieniu Związku Polaków na Litwie kwiaty złożyli Ryszard Maciejkianiec i członkini ZG ZPL Janina Sławińska.

Uroczystościom towarzyszyła orkiestra dęta z miasta Koło.

Inf. wł

NG 39 (475)