Paulius TAMULIONIS

Na Litwie nadal rośnie armia bezrobotnych

Nowy smutny rekord

W sierpniu bezrobocie osiągnęło jeszcze jeden rekord - 11,8 proc. W sierpniu roku ubiegłego poziom bezrobocia wynosił zaledwie 8,1 proc.

Zatem w sierpniu br. pracy nie miało o 45 proc. więcej mieszkańców niż w roku ubiegłym.

Zmiany na rynku pracy wprawiły specjalistów w smutny nastrój, gdyż w tym roku bezrobocie rośnie stale - w porównaniu z lipcem bezrobocie w sierpniu zwiększyło się o 0,2 proc.

Litewska Giełda Pracy dotychczas nie zakończyła analizy, którzy uczestnicy rynku pracy wpłynęli na dalszy wzrost bezrobocia.

Tendencje w pracy sezonowej występują takie same, jak i w roku ubiegłym. W sierpniu roku ubiegłego, w porównaniu z lipcem, bezrobocie wzrosło o 0,5 proc.

Jednakże kierowniczka grupy statystyki Litewskiej Giełdy Pracy Rasa Babenskienë przyznała ze smutkiem, że tendencje na rynku pracy pozostają te same, chociaż wskaźniki makroekonomiczne kraju ciągle się polepszają.

("Lietuvos rytas" z 7 09 2000 r.)

NG 39 (475)