Ryszard Maciejkianiec

Polonia wobec wyzwań przyszłości

W dniach 11 - 12 września br. w Koronowie pod Bydgoszczą odbyła się VI Konferencja Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią na temat "Polonia wobec wyzwań przyszłości", która zgromadziła około stu naukowców i działaczy z Polski, Anglii, Francji, USA i praktycznie wszystkich krajów Europy, prowadzących badania w powyższym temacie, bądź aktywnie uczestniczących w życiu i działalności polskich i polonijnych społeczeństw poza krajem.

Była to najbardziej liczna i obszerna tematycznie konferencja z dotychczasowych pięciu, w czasie której wygłoszono i przedyskutowano około sześćdziesięciu referatów, po raz pierwszy wzięli w niej udział również Polacy z tzw. Wschodu - Litwy, Bułgarii, Rumunii, Czech i Chorwacji.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Rady Porozumiewawczej, premier ostatniego Rządu RP na Uchodźstwie prof. dr Edward F. Szczepanik. Wziął też w niej udział minister informacji Rządu RP na Uchodźstwie wilnianin Walery Choroszewski.

Do uczestników Konferencji prezes Rady Ministrów RP prof. Jerzy Buzek wystosował list gratulacyjny.

Władze Kapituły Nagrody "Za osiągnięcia w badaniach polonijnych" nagrodziły pamiątkowymi statuetkami premiera prof. dr Edwarda F. Szczepanika (Anglia) oraz ks. Romana Nira (USA).

Prof. Witold Sulimierski, prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki (USA) wręczył honorowe medale Fundacji dla premierów Edwarda F. Szczepanika i Jerzego Gawendy.

Richard Ciskowski w imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej wręczył dyplomy honorowe organizatorom prac Rady Porozumiewawczej.

Referat wprowadzający do dyskusji na konferencji, nakreślający wspólne aspekty tożsamości narodowej polskiej obecności poza Polską wygłosił Kazimierz Nowak (Londyn).

Polaków z Litwy reprezentowali dr Irena Mikłaszewicz, dr. Jarosław Wołkanowski, Michał Sienkiewicz, którzy wygłosili bardzo dobrze ocenione przez uczestników Konferencji referaty, poświęcone problematyce naszego środowiska, oraz niżej podpisany. Wobec obecności wielu innych osób związanych z Litwą i Wilnem, "grupa wileńska" była bardzo życzliwie przyjmowana i widoczna poprzez swój aktywny udział w obradach Konferencji.

Uczestnicy Konferencji podkreślili potrzebę kontynuowania pracy Rady Porozumiewawczej wyrażając jej uznanie za dotychczasową działalność, w wielu wypadkach krytycznie natomiast oceniając brak wyraźnej polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków poza Polską.

Mickiewiczowskie hasło "Kochajmy się", bo wszyscy jesteśmy Polakami, wypowiedziane na wstępie przez prof. Edwarda F. Szczepanika, widocznie najwydatniej odzwierciedlało sens i perspektywę przyszłych kolejnych konferencji, których najwyższym celem działania jest łączenie milionów Polaków szeroko rozsianych po świecie w imię wspólnych wartości i potrzeby pracy dla wspólnego dobra, jakimi są imiona Polski i Polaka.

W magazynie "Czas" zamieszczamy dziś jeden z referatów, wygłoszony na Konferencji przez prof. Kazimierza Łastowskiego z Warszawy. Kolejne będziemy zamieszczać w miarę ich docierania do redakcji.

Grupa uczestników z Litwy wyraża serdeczną wdzięczność Radzie Porozumiewawczej Badań nad Polonią, Kujawsko - Pomorskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz pracownikom Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydgoszczy za zaproszenie do udziału w Konferencji oraz życzliwą uwagę.

Na zdjęciach: moment nagradzania premiera Edwarda F. Szczepanika, "grupa wileńska" na Konferencji.

NG 39 (475)