Beata Gatnyte

Popiersie M. K. Čiurlionisa

W piątek, 22 września br. w skwerze obok gimnazjum im. M. K. Čiurlionisa na Antokolu nastąpi uroczyste odsłonięcie popiersia patrona tej szkoły.

W ten sposób uczniowie i nauczyciele pragną uczcić 125 rocznicę urodzin M. K. Čiurlionisa, znanego muzyka i malarza. Już od dwóch lat w szkole tej stała skrzynka, do której zarówno uczniowie, jak i rodzice składali skromne datki, przeznaczone na ten cel. W ten sposób została zebrana niebagatelna kwota 8 tys. Lt, ogólne zaś koszty projektu wyniosły 138 tys. Lt. Pieniądze na ten cel przeznaczyły również samorząd m. Wilna i Ministerstwo Kultury.

Autorem projektu popiersia jest Ţilvinas Landsbergas, wychowanek gimnazjum im. M. K.Čiurlionisa.

NG 39 (475)