Kęstutis GEČAS

Pod fundamentami państwa - bomba

Większość sejmowa kompromituje Litwę w oczach świata

V. Landsbergis przestraszył się

Większość sejmowa, uznając jako akt Państwa Litewskiego opublikowane 23 czerwca 1941 roku oświadczenie tymczasowego rządu powstańczego "Deklarowanie restytuowania niepodległości", spowodowała wybuch, grożący Litwie nowymi wielkimi nieprzyjemnościami międzynarodowymi.

Wczoraj przewodniczący Sejmu i lider Związku Ojczyzny (Litewskich Konserwatystów) Vytautas Landsbergis, którego ojciec Vytautas Žemkalnis w 1941 roku był ministrem rządu tymczasowego, poprosił prezydenta Valdasa Adamkusa o założenie weta przeciwko ustawie, którą uchwaliła większość sejmowa.

Przedtem przewodniczący Sejmu oświadczył, że ta ustawa "musiała być lepiej przygotowana", a prezydent mógłby "zgłosić poprawki do ustawy".

Prezydent i przewodniczący Sejmu spotkali się na Lotnisku Wileńskim, skąd V. Adamkus odleciał do Sydney na Igrzyska Olimpijskie.

Z powodu decyzji większości sejmowej, za którą głównie głosowali konserwatyści i chrześcijańscy demokraci, wyraziła już oburzenie wspólnota żydowska Litwy, bowiem rząd tymczasowy w 1941 roku nie tylko nie potępił masowej eksterminacji Żydów, ale też wysławiał Hitlera.

("Lietuvos rytas" z 14 września 2000 r.)

NG 39 (475)