Goście redakcji

Kielecczanie w Wilnie

W dniach 10 - 13 września br. gościła w Wilnie sześćdziesięcioosobowa grupa z Kieleckiego pod przewodnictwem posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka, który od kilku kadencji patronuje rozwojowi kontaktów kulturalnych i gospodarczych między Kielecczyzną a Ziemią Wileńską. W składzie grupy znalazło się sześć drużyn - zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowo - pożarniczych, laureat wielu przeglądów i konkursów, w tym Buskich Spotkań z Folklorem, rodzinna kapela Jerzego Całki z Zielonek spod Jędrzejowa oraz redaktorzy pism "Ożarów" i "Czas Powiśla". Goście zwiedzili Wilno, Troki, odwiedzili redakcję "Naszej Gazety", jedno z polskich przedszkoli w Wilnie, z racji zażyłych kontaktów z zespołem "Rudomianka" wystąpili przed mieszkańcami Rudominy.
Fot. Jerzy Karpowicz

NG 39 (475)