Włodzimierz Chomański

Wystawa w Kownie, poświęcona
epoce Wł. Reymonta

Staraniem Instytutu Polskiego w Wilnie kowieńczycy otrzymali możliwość jako pierwsi na Litwie obejrzeć tę wystawę. Wystawę przygotowało Muzeum A. Mickiewicza w Warszawie. Kowno jest pierwszym miejscem eksponowania tej wystawy na Litwie. Pozostanie ona w Kownie do 20 września, a potem zostanie przewieziona do Wilna, do Biblioteki Republikańskiej im. M. Mažvydasa.

W środę, 6 września br. w Kowieńskim Muzeum Maironisa odbyło się uroczyste otwarcie tej wystawy. Na imprezę otwarcia przyjechało dużo gości z Wilna. Obecni byli nowy dyrektor Polskiego Instytutu w Wilnie p. dr Małgorzata Kasner, radca polskiej ambasady w Wilnie p. Paweł Cieplak, kierownik katedry polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego prof. Algis Kalëda i in.

Na otwarcie wystawy zebrało się całkiem jak na Kowno dużo wielbicieli twórczości Wł. Reymonta - inteligencji kowieńskiej, w tym cała inteligencja polska. Obecni byli prof. Ewald Pacowski, prezes Kowieńskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie p. Genowefa Chomańska z małżonkiem, solistka Kowieńskiego Teatru Muzycznego p. Teresa Chmielewska - Sokołowska z mężem, kierowniczka zespołu "Canta Kownensis" p. Irena Rymkiewicz, popularna artystka telewizyjna p. Hana Szumiłówna, p. Regina Gauczowa, państwo Dainowscy i wielu innych.

Gości i zebranych powitała dyrektor Litewskiego Muzeum Maironisa p. Aldona Ruseckaitë. Otwarcie wystawy zapoczątkowuje szerszą współpracę między Muzeum Maironisa a Instytutem Polskim w Wilnie. Muzeum Maironisa niedawno miało wystawę w Warszawskim Muzeum im. Adama Mickiewicza, gdzie zaprezentowało szeroką panoramę litewskiej literatury.

Wystawa jest rzeczywiście imponująca. Dużo miejsca w niej poświęcono epoce Reymonta, jego otoczeniu - rodzinnemu, wiejskiemu i miejskiemu, pejzażom i architekturze, związanym z nim ludziom iśrodowiskom literackim.

Otwarcie wystawy odbyło się w miłej atmosferze współpracy i przyjaźni polsko - litewskiej. Wszyscy uczestnicy wynieśli z tej imprezy miły i radosny nastrój.

NG 39 (475)