Tydzień w skrócie

Audiencja

Papież Jan Paweł II przyjął delegację rządu RL. W trakcie rozmów omówiono kwestie stosunków dwustronnych między Litwą a Watykanem oraz sytuację Kościoła katolickiego na Litwie. Rozmowa Jana Pawła II z litewskimi ministrami prowadzona była w języku polskim.

Błąd

Prezydent Litwy Valdas Adamkus za błąd uznał przyjętą we wtorek przez Sejm Litwy ustawę, uznającą za akt prawny "Deklarację o Przywróceniu Niepodległości", ogłoszoną przez prohitlerowski Tymczasowy Rząd Litwy w czerwcu 1941 r. Sejm uznał, że deklaracja ta jest dokumentem mającym równą rangę z deklaracjami niepodległości Litwy, przyjętymi w roku 1918 i 1990. W opinii publicznej, Sejm Litwy, uznając tę deklarację, wziął na siebie odpowiedzialność za zagładę około 200 tys. litewskich Żydów.

Proklamacja

W skrzynkach pocztowych niektórych posłów na Sejm RL znaleziono anonimową proklamację, w której oskarżono liderów prawie wszystkich litewskich partii o współpracę z KGB. Uważa się, że autorem proklamacji jest 77- letni wilnian.

Odroczył

Przewodniczący Sejmu RL V. Landsbergis odroczył swą wizytę w Estonii. Nieoficjalnie mówi się, że powodem takiej decyzji było to,że najwyżsi urzędnicy tego państwa nie mogli poświęcić na rozmowy z Landsbergisem wystarczająco dużo czasu.

NG 39 (475)