Spotkanie z w MSZ

18 września br. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się pierwsze w dotychczasowej historii spotkanie redaktorów pism wydawanych na Litwie w językach polskim i rosyjskim z wiceministrem i głównym negocjatorem w sprawach przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej Vygandasem Usackasem oraz dyrektorem Departamentu Informacji i Kultury Petrasem Zapolskasem.

V. Usackas przedstawił zebranym główne priorytety zagranicznej polityki państwa litewskiego, które stanowią dążenie do przystąpienia do struktur euroatlantyckich oraz dobre stosunki z sąsiednimi państwami, proponując redakcjom propagowanie wśród Czytelników powyższych tematów.

W trakcie dyskusji R. Maciejkianiec zaproponował uruchomienie odpłatnych programów promocyjnych w omawianym temacie dla prasy polskiej na Litwie, zwrócił uwagę na brak pozytywnej informacji o Litwie w środkach masowego przekazu wydawanych w języku litewskim oraz na problemy kształtowania pozytywnego obrazu przy stałym utrudnianiu wbrew prawu przez instytucje rządowe działalności wydawniczej "Naszej Gazety". Jego zdaniem za znaczne niedopatrzenie władz w procesie integracji europejskiej należy też uznać fakt nie publikowania ustaw i postanowień Rządu w językach mniejszości narodowych. Zaproponował też przeprowadzenie oddzielnego spotkania z przedstawicielami prasy, wydawanej w języku polskim, co zostało przyjęte do realizacji.

Inf. wł.

NG 39 (475)