Beata Garnyte

Michaił Murawjow

W roku 1893 na placu przed pałacem generała-gubernatora (dziś pałac prezydencki) stanął pomnik Michaiła Murawjowa. Pomnik ten był dziełem kolejnego już pokolenia zwolenników rusyfikacji tych terenów, oddających hołd swemu poprzednikowi.

W roku 1863 w Królestwie i na Litwie doszło do wybuchu powstania styczniowego, a już w maju tegoż roku na stanowisko generała-gubernatora Wilna został mianowany Michaił Murawjow. Miał on wyraźnie wytyczony cel, a była nim całkowita likwidacja polskości na tych terenach. Na niwie tej zdobył niemałe "zasługi". Do niego to należy wydanie takich rozkazów, jak ten, by miejsce wyższych urzędników miejscowych zajmowali przybysze z Rosji, a w szkołach podstawowych nauczano wyłącznie w języku rosyjskim. Nie nazywano to wówczas rusyfikacją, lecz "odrodzeniem rosyjskich korzeni''!

Pomnik Murawjowa przed pałacem generała-gubernatora stał do roku 1915, po czym został wywieziony do Rosji.

NG 39 (475)