Goście redakcji

Racjonalizatorzy i wynalazcy
z Lublina w Wilnie

W dniach 16 - 24 września br. bawiła na Litwie grupa polskich racjonalizatorów, wynalazców oraz przedsiębiorców, której pobyt zorganizował Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Goście zwiedzili Wilno, Kowno, Troki, Druskieniki, złożyli wizytę w siedzibie ZG ZPL i redakcji "Naszej Gazety". W czasie spotkania wymieniono opinie co do możliwości rozwijania różnych form współpracy z Litwą oraz polskim społeczeństwem.

Goście w imieniu Klubu przekazali 200 USD na wsparcie działalności wydawniczej "NG".

Inf. wł.

Fot. Jerzy Karpowicz

NG 40 (476)