Rita GRUMADAITË

Rząd Izraela grozi bojkotem
międzynarodowego forum w Wilnie

Rząd Izraela i międzynarodowe organizacje żydowskie zagroziły bojkotem rozpoczynającego się 3 października w Wilnie międzynarodowego forum, poświęconego sprawom zwrotu dóbr kultury zrabowanych ofiarom holocaustu.

Jak napisała izraelska gazeta "Globs", na początku września w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Izraela odbyła się narada, w której uczestniczyli dyplomaci, przewodniczący żydowskiej organizacji na wychodźstwie "Sochnut" Salai Meridor, dyrektor Izraelskiego Kongresu Żydów Avi Beker, przedstawiciele organizacji badania holocaustu "Yad Vashem" oraz innych organizacji żydowskich.

Gazeta pisze, że uczestnicy narady porozumieli się, iż Izrael weźmie udział w forum wileńskim tylko w tym przypadku, jeśli odbędzie się demonstracja pamięci przed zespołem pomnikowym w Ponarach, a Litwa obieca, że zwróci zachowany majątek Żydów, że podczas forum zostaną omówione przestępstwa holocaustu na Litwie, w których aktywnie uczestniczyli miejscowi mieszkańcy.

("Lietuvos rytas" z 21 09 2000 r.)

NG 40 (476)