Uroczystości Kościuszkowskie w Szwajcarii

W szwajcarskim mieście Solura (Solothurn) 7 października br. zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci Tadeusza Kościuszki z okazji 185. rocznicy jego przybycia do Szwajcarii. Zespół Organizacyjny -185", pod patronatem honorowym Ambasadora RP w Bernie Marka Jędrysa, przy współudziale Polskich Misji Katolickich w Szwajcarii, Towarzystwa "Kościuszko - Gesellschaft" w Solurze oraz Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii przygotował program obchodów otwartych dla publiczności.

W uroczystościach weźmie udział również wilnianka, członek Towarzystwa Kościuszkowskiego w Solurze Liliana Narkowicz, której artykuły często goszczą nałamach "Naszej Gazety".

NG 40 (476)