Żądania Litwy stawiane pod
adresem ministra niemieckiego

Litwa jeszcze się spodziewa podpisania porozumienia o tym, że obywatele litewscy odszkodowania za przymusową pracę w Niemczech w latach drugiej wojny światowej otrzymają bezpośrednio z Niemiec, a nie przez Moskwę.

Oświadczył o tym minister spraw zagranicznych kraju Algirdas Saudargas podczas wczorajszego spotkania w Hanowerze z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Joschką Fischerem.

Algirdas Saudargas jeszcze raz przedstawił J. Fischerowi stanowisko Litwy, że odszkodowania powinny być wypłacane bezpośrednio Litwie, składając w tym celu potrzebne dokumenty w urzędach litewskich.

Podczas końcowej rundy rozmów w sprawie przydzielania odszkodowań, jaka odbyła się w lipcu w Berlinie, podpisano porozumienie o utworzeniu funduszu odszkodowań "Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość".

Przyjęta w Niemczech na początku lipca ustawa o utworzeniu takiego funduszu przewiduje, że odszkodowania obywatelom państw bałtyckich będą wypłacane przez działające w trzecich krajach tak zwane organizacje partnerskie.

Odszkodowania dla Litwy i Łotwy mają być wypłacane poprzez założony jeszcze w 1994 roku w Moskwie fundusz "Zrozumienia i pojednania", Estonii natomiast - poprzez fundusz o analogicznej nazwie w Mińsku.

Uważa się, że szkody wyrządzone przez okupację nazistowską mogą sięgać od kilkuset milionów do kilku miliardów dolarów amerykańskich. Inf. BNS i "Lietuvos rytas"

("Lietuvos rytas" z 21 09 2000 r.)

NG 40 (476)