Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Julius Niedvaras

przewodniczący zarządu "Vilniaus bankas" Największy naświecie scentralizowany system clearingu i papierów wartościowych "Euroclear" jako bank korespondencyjny obrał właśnie "Vilniaus bankas". Od 2 października lit uzupełni listę 40 walut używanych w tym systemie do rozliczeń.
Valentinas Milaknis

minister gospodarki Ministerstwo Gospodarki i konsorcjum kierowane przez francuski bank "BNP Paribas" po trwających 3 miesiące negocjacjach podpisały umowę o doradcy w prywatyzacji spółki "Lietuvos dujos".

Algimantas Breikstas

dyrektor generalny "Kraitenë" Litewskie przedsiębiorstwo "Kraitenë", produkujące lody, wchodzi na rynek estoński. Na pierwszy rok planuje się inwestycje w wysokości 15,5 mln litów, a po trzech latach zamierza się opanować 20 proc. rynku lodów w Estonii.
Algimantas Rimkűnas

wiceminister spraw zagranicznych Litwy, pomyślnie zakończył kolejną rundę rozmów w sprawie członkostwa Litwy w Światowej Organizacji Handlu (ŚOH). Spodziewane jest, że już w październiku kraj nasz może zostać członkiem tej organizacji międzynarodowej. A. Rimkűnas musiał pokonać duży opór polityczny wewnątrz kraju, Ministerstwo Rolnictwa również nie aprobuje członkostwa wŚOH.


Algirdas Saudargas

minister spraw zagranicznych, w Sejmie głosował za uchwałą o uznaniu jako państwowy akt prawny oświadczenie powstania 1941 roku w Kownie. A. Saudargas zademonstrował analfabetyzm, brak zrozumienia, jaką szkodę wyrządzi to Litwie. A. Saudargas jest znany z tego, że nie uczestniczył w 80 proc. posiedzeń Sejmu, zabiegał o stanowisko euronegocjatora, wysłał córkę na służbę dyplomatyczną.

("Veidas" z 21 września 2000 r.)

NG 40 (476)