Posiedzenie Zarządu Głównego ZPL

26 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Zebrani wymienili zdania o aktualnych wydarzeniach, wysłuchali informacji o działalności między posiedzeniami Zarządu.

Ustalono potrzebę obrony dobrego imienia Związku i jego znaczącego dorobku ostatnich lat wobec nieuzasadnionych roszczeń ze strony osób, które przez wiele ostatnich lat w działalności organizacji nie brały udziału.

Inf. wł.

NG 40 (476)