Fundacja Semper Polonia zaprasza
do współpracy

Fundacja Semper Polonia przystąpiła do organizacji kolejnej edycji programu stypendialno - stażowego oraz kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie pod nazwą "Szansa dla maturzystów".

Chcąc pozyskać fundusze niezbędne do finansowania tych programów, fundacja Semper Polonia zamierza zorganizować aukcję dzieł sztuki, która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Sztuki Użytkowej i Promocji organizowanych w październiku 2000 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dochód z aukcji w całości zostanie przekazany na fundusz programów: stypendialno - stażowego oraz ?Szansa dla maturzystów?.

Obecnie Fundacja podjęła intensywne starania mające na celu pozyskanie prac autorskich, które zostaną wystawione na licytację. W związku z powyższym apelujemy o włączenie się w akcję zbierania obrazów, grafik, prac plastycznych autorów litewskich lub Polaków zamieszkałych na Litwie. Od wyników tej aukcji w dużej mierze będzie zależało powodzenie tegorocznych edycji obu wymienionych programów. Zainteresowanych kierujemy do Haliny Wilczewskiej w Konsulacie Generalnym RP w Wilnie, tel. 70 90 04.

NG 41 (477)