Wiadomości gospodarcze

Komisja Europejska zaakceptowała zgłoszenia Litwy w sprawie projektów poprawy dróg międzynarodowych i postanowiła na ich finansowanie przeznaczyć ponad 88 mln litów. Wśród tych projektów jest projekt drugiego etapu autostrady "Via Baltica" oraz modernizacji IX korytarza transportowego autostrady Wilno - Kłajpeda.

* W budżecie narodowym na rok 2001 przewidziany jest deficyt budżetu państwowego w wysokości 678 mln litów. Byłby on o 15,2 proc. niższy od tegorocznego. Przewidziano, że deficyt budżetu, bez inwestycji, finansowanych ze środków pożyczonych, wyniesie 468 mln litów albo o 41,5 proc. mniej niż w roku bieżącym.

* Rząd udzielił gwarancji na długoterminowe pożyczki, które spółka "Vilniaus vandenys" otrzymuje od dwóch banków - są to polski Kredyt Bank S.A. (7,7 mln euro) i działający na Łotwie niemiecki bank "Vereinsbank Ryga" (3,5 mln USD). Spółka zamierza je przeznaczyć na budowę stacji wodociągowej w Antowilu i modernizację oczyszczalni ścieków.

* Litewska spółka handlu hurtowego sprzętem komputerowym "Elko Kaunas'' oficjalnie poinformowała gości, zgromadzonych w sali Zamku Trockiego, że jej partnerem strategicznym została firma "Hewlett-Packard". Taka współpraca otworzyła przed spółką drogę do rozpowszechniania na rynku litewskim cieszącej się popytem produkcji HP.

* Rząd zezwolił borykającej się z trudnościami finansowymi spółce "Kauno energija" na odroczenie zwrotu pożyczki w wysokości 86,8 mln Lt.

* Przedsiębiorstwo przetwórstwa mleczarskiego "Pieno žvaigždës" w ciągu 8 miesięcy br. miało czysty zysk w wysokości 6 mln litów.

* Fabryka lodówek "Snaigë" w Olicie zamierza zaproponować nową lodówkę FR 220, nieco węższą od zwykle tu produkowanych, i pretenduje do zajęcia 70 proc. krajowego rynku lodówek.

* Po zmniejszeniu części biznesu na rynku skupu i przerobu metali żelaznych - zlikwidowaniu filii w Poniewieżu, Rada ds. Konkurencji zezwoliła spółce "Vitoma" na zakupienie ogólnego pakietu akcji innych przedsiębiorstw skupu złomu metalowego "Antrimeta", "Ákrova", "Metalo laužas" i "Antriniai metalai".

("Veidas" nr 39 z 2000 r.)

NG 41 (477)