Beata Garnyte

Polska książka naukowa - w Wilnie

We środę, 27 września br. w jednej z sal Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (Uniwersytecka 3) w obecności Ambasador RP w Wilnie prof. Eufemii Teichmann, Konsula Generalnego RP w Wilnie prof. Mieczysława Jackiewicza, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzaty Kasner, przedstawicieli polskich uczelni wyższych otwarta została wystawa polskiej książki naukowej.

Jest to już piąta tego rodzaju wystawa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Wcześniej podobne wystawy gościły w Paryżu, Londynie, Lwowie i Rzymie.

W Wilnie zaprezentowano ponad 1600 pozycji edytorskich, które się ukazały nakładem oficyn wydawniczych polskich uczelni wyższych.

Nie mogło tu oczywiście zabraknąć dzieł o tematyce wileńskiej, takich jak np. książka Grzegorza Łukańskiego i Bogusława Polaka "W obronie Wilna, Grodna i Mińska 1918 - 1920", która została wydana przez Politechnikę w Koszalinie, czy też album Edmunda Małachowicza "Wilno. Architektura. Cmentarze" (Politechnika Wrocławska). Właśnie te dzieła budziły największe zainteresowanie przybyłych tego dnia do Uniwersyteckiej Biblioteki liczącej już 430 lat.

Wystawa ta jest znamienna tym, że po jej zakończeniu wszystkie zaprezentowane książki zostaną przekazane Bibliotece Głównej Uniwersytetu Wileńskiego i Katedrze Filologii Polskiej. O wiele ważniejszym dokonaniem tej wystawy, zdaniem pani Ambasador Eufemii Teichmann jest jednak fakt, że środowiska naukowe Polski i Litwy za pośrednictwem tego rodzaju przedsięwzięć bliżej się poznają, zostają nawiązane kontakty, które zaowocują w przyszłości. "W stosunkach polsko - litewskich politycy zrobili prawie wszystko, co było możliwe, ale wiele też zależy od codziennych kontaktów. Inteligencja zaś ma przed sobą zadanie najważniejsze - musi tworzyć wzorce zachowań" - mówiła pani Ambasador.

Jak już wspomniałam wyżej, wystawa ta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Warto dodać, że patronat nad nią objęły również 3 polskie uniwersytety - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat honorowy nad wystawą objął Jerzy Giedroyć... Niestety, organizatorzy nie będą mogli złożyć Redaktorowi sprawozdania z wystawy, gdyż w dniu 15 września serce Jerzego Giedroycia przestało bić. Pamięć Honorowego Obywatela Litwy i Wielkiego Polaka uczczono minutą ciszy...

P.S. Po otwarciu wystawy pozostał, jak i w wielu innych przypadkach, pewien niesmak, iż władze uczelni nie uszanowały tego daru serca. Jeżeli polscy wydawcy własnym kosztem przywożą tak znaczne dobra kultury, a w uroczystości przekazania daru bierze udział Ambasador RP i kilku rektorów renomowanych wyższych uczelni z Polski - to ze strony Wileńskiego Uniwersytetu ani rektor, ani prorektorzy, urzędujący w tymże gmachu nie znaleźli nawet kilku minut, aby przyjść i powiedzieć chociażby krótkie "Ačiu"...

Na zdjęciu: ceremonia otwarcia wystawy, migawki z wystawy.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 41 (477)