Ruta SLUŠNYTE
Paulius TAMULIONIS

Do warstwy milionerów - różnymi drogami

Jedni politycy ukrywają majątek nabyty w innych krajach, inni nie mogą wyjaśnić, jak się wzbogacili

Rok był sprzyjający

Krytyczny dla gospodarki kraju rok 1999 poszczególnym wysokiej rangi politykom i urzędnikom był okresem, który przyniósł miliony.

Obowiązkowe dla przedstawicieli władzy deklaracje majątku i dochodów wykazały, że skala majątku siedmiu najbogatszych polityków i urzędników waha się od miliona do prawie 10 milionów litów.

Dziennik "Lietuvos rytas" zainteresował się, jakim sposobem zostały zarobione te miliony.

Posiadają akcje, działki, domy

Miliony większości bogatych składają się z posiadanych drogich nieruchomości, szacowanych na setki tysięcy litów, oraz pakietów akcji różnych prywatnych spółek.

Wielu bogatych przedstawicieli władzy nie deklarowało dużych sum gotówki, z wyjątkiem posłanki na Sejm Ruty Rutkelyte, należącej do centrystów.

("Lietuvos rytas" z 15 09 2000 r.)

NG 41 (477)