W intencji Marszałka i Jego Matki

Nie trzeba kłaniać się okolicznościom
A Prawdom kazać, by za drzwiami stały
/ Kamil Cyprian Norwid/

Miniona niedziela była dniem szczególnym dla społeczeństwa polskiego w Wilnie, a to z racji tego, iż Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju oraz Związek Legionistów Polskich zorganizowały z udziałem Anny Walentynowicz, założycielki ?Solidarności?, uroczystości poświęcone pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Matki Marii z Billewiczów.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kaplicy Ostrobramskiej, odprawionej za dusze śp. Marszałka i Jego Matki. Tu też Zofia Korczyńska, I z-ca Komendanta Naczelnego Związku Legionistów Polskich, dyrektor Muzeum Czynu Niepodległościowego w imieniu organizatorów uroczystości przekazała pamiątkowe wotum w postaci medalu.

Uroczystości były kontynuowane na Rossie przy grobie Matki i Serca Syna, gdzie poczty sztandarowe Związku Legionistów Polskich oraz Stoczni Gdańskiej z licznym udziałem polskich organizacji kombatanckich i społecznych oraz mieszkańców Wilna i okolic, oddały cześć Marszałkowi i Jego Matce, zapalając znicze i składając kwiaty. Modlitwie towarzyszyły pieśni religijne i patriotyczne w wykonaniu zespołu "Rudomianka".

W przeddzień uroczystości u stóp nagrobnej płyty stoczniowcy zmontowali podstawę na znicze, którą zaprojektował prof. architektury Politechniki Wrocławskiej Ryszard Natusiewicz, a która jest ich darem.

Z cmentarza na Rossie uczestnicy uroczystości udali się do kościoła Ducha św. na nabożeństwo odprawione do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Tu też Anna Walentynowicz wygłosiła referat pt. "Marszałek Józef Piłsudski - życie i wzór" ( publikujemy na str. 12), a zespół "Rudomianka" uświetnił spotkanie piękną kolejną wiązanką pieśni religijnych i patriotycznych.

W godzinach wieczornych Anna Walentynowicz oraz osoby towarzyszące odwiedziły siedzibę Związku Polaków na Litwie oraz redakcji "Naszej Gazety", gdzie wymieniono opinie odnośnie sytuacji społecznej w przeddzień wyborów w Polsce i na Litwie.

Po poniedziałkowym zwiedzeniu miasta oraz złożeniu hołdu pomordowanym w Ponarach, goście udali się w podróż powrotną do kraju.

Na zdjęciu: Anna Walentynowicz podczas uroczystości na Rossie.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 41 (477)