Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Juozas RAIŠELIS,

prezydent ''Dvarčioniř keramika" Z powodu klęski żywiołowej znacznie zmniejszył się obrót największej w krajach bałtyckich spółki ceramicznych płytek wykończeniowych. Przedsiębiorstwo, które eksportuje 46 proc. produkcji, nie spodziewa się już,że osiągnie zanotowany we wrześniu obrót w wysokości 5,5 mln litów.


Vytautas LANDSBERGIS,

przewodniczący Sejmu, został wybrany Człowiekiem Roku w dziedzinie władzy i polityki. Projekt ten organizuje informator "Kto jest kim na Litwie 2000". Ludzie roku wybierani są w 9 dziedzinach działalności - kultury i sztuki, medycyny, nauki i oświaty, polityki i władzy, sportu, praworządności, przedsiębiorczości i ekonomiki,życia społecznego, mass mediów.

Povilas MALAKAUSKAS,

wiceminister ochrony kraju, kontynuuje współpracę litewsko-polską. W Warszawie P. Malakauskas podpisał plan dwustronnej litewsko-polskiej współpracy wojskowej na rok 2001. Przewiduje on przeprowadzaniećwiczeń, organizowanie przedsięwzięć dla wojsk lądowych, marynarki wojennej, jak też wizyty ministrów, dowódców wojskowych wysokiej rangi.
Antanas STASIŠKIS,

konserwatysta, inicjator uznania deklaracji z 23 czerwca 1941 roku za akt prawny Litwy, przez co wyrządził wiele szkód zarówno swej partii, jak i państwu. A. Stasiđkis wycofał swój projekt. Premier Andrius Kubilius przypomniał parlamentarzyście, że takimi decyzjami nie wolno stwarzać przeszkód dla rozwoju nowoczesnej Litwy. A. Stasiškis jest też inicjatorem uporządkowania Placu Łukiskiego.

("Veidas" nr 39 z 2000 r.)

NG 41 (477)