Cienie przeszłości Litwy...

12 września Sejm Republiki Litewskiej uznał "Deklarację o restytuowaniu Niepodległości", ogłoszoną w czerwcu 1941 roku przez tzw. Tymczasowy Rząd Litwy za równą rangą deklaracjom niepodległości Litwy w latach 1918 i 1990, nadając jej wagę ustawy.

W związku z ostrymi zastrzeżeniami społeczności żydowskiej oraz historyków Litwy wobec powyższej ustawy, która w ten sposób odpowiedzialność za masowe mordy Żydów, jak też i Polaków w czasie II wojny światowej, z poszczególnych osób przenosiła na państwo. 19 września br. Sejm RL wstrzymał jej wejście w życie.

Poniżej zamieszczamy niektóre publikacje, obrazujące dyskusje na powyższy temat z tym, aby nasz Czytelnik mógł lepiej poznać zawiłości historii Litwy.

NG 42 (478)