Dalia GUDAVIČIŰTË

Wizje oświatowe przekształciły się
w manipulacje

Na podstawie restytucji podarowano cały kwartał Starówki wileńskiej

Już od 9 lat rozległy kwartał Starówki wileńskiej - budynki klasztoru augustianów i kościół oraz zbudowane już w naszym wieku dom mieszkalny i gmach administracyjny u zbiegu ulic Sawicz i Bakszta są własnością Litewskiego Związku Nauczycieli Katolickich.

Tej organizacji, liczącej niespełna 200 członków, przewodniczy Elena Žaidienë, matka żony premiera Andriusa Kubiliusa.

Pięć budynków o ogólnej powierzchni 6 tys. metrów kwadratowych przeznaczano na założenie gimnazjum katolickiego, które jednak nie istnieje dotychczas.

Prawnicy, którzy konsultowali "Lietuvos rytas", długo nie mogli pojąć, jak organizacja społeczna mogła sprywatyzować taki rozległy kompleks budynków.

Jak się później okazało, w roku 1991 zbiegły się tu aktywność oraz interesy ówczesnych członków rady miejskiej Stasysa Urniežiusa, Vytautasa Bogušisa i Vytautasa Jonaitisa.

("Lietuvos rytas" z 30 09 2000 r.)

NG 42 (478)