Bronisława Kondratowicz

Współpraca uczelni Polski i Litwy

Jubileusz 50 - lecia Wydziału

Uroczyste obchody jubileuszu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiejodbyły się w dniach 5 - 7 października br. we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz gości z zagranicy, wychowanków, wykładowców i studentów. Stanowiły one nie tylko okazję do podsumowania dorobku i wyróżnienia zasłużonych, ale też były miejscem wymiany doświadczeń i wygłoszenia referatów problemowych. Obecność na uroczystościach delegacji z Litwy pod przewodnictwem doc. S. Juodisa z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, stanowiła kontynuację wcześniejszej międzyuczelnianej współpracy, między innymi poprzez udział polskich naukowców w IV Międzynarodowej Konferencji, która miała miejsce 21 - 23 września br. w Wilnie.

W jubileuszowych uroczystościach i inauguracji początku roku akademickiego wziął również udział nasz wielki Rodak Metropolita Wrocławski Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, który udzielił błogosławieństwa kierownikowi Wydziału Januszowi Jeżowieckiemu.

Fot. autor

NG 43 (479)