Powiedzieli

Valdas Adamkus, prezydent Litwy o wynikach wyborów parlamentarnych

"W polityce, jak i w koszykówce, nie zawsze zwyciężają najbardziej doświadczeni"

Romualdas Ozolas, lider Związku Centrum, które poniosło na wyborach druzgocącą klęskę

"Myślę, że będę musiał zapoznać się z giełdą pracy"

Arűnas Čaplikas, członek Związku Centrum o wynikach wyborów dla swej partii

"Z kretesem przegraliśmy sprawę"

Rimantas Kraujalis, dyrektor ZSA "Eksma"

"Władza dla człowiekajest niczym klęska żywiołowa, a na nią złościć się nie można"

NG 43 (479)