Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Petras Zablockis,

dyrektor generalny "Malseny" Podejmując produkcję mieszanek mąki na pizzę i bliny, poniewieska spółka "Malsena" spodziewa się, że kilkakrotnie zwiększy dochodowość. Pomyślnie działająca spółka osiągnęła już poziom sprzedaży z końca grudnia 1999 r.Kęstutis Dirgëla,

Dyrektor generalny "Lietuvos geležinkeliai" Do spółki dotarła depesza, że od października koleje rosyjskie nie stosują zniżek wobec ładunków przewożonych na Litwę i do innych państw bałtyckich. Nieporozumienia w sprawie taryf zaistniały, gdy kolej litewska podniosła taryfy wobec ładunków wiezionych z Rosji.Eugenijus Gentvilas,

mer Kłajpedy, został uniewinniony w sprawie skandalu, zaistniałego po tym, gdy wezwał zarząd spółki "Klaipëdos vanduo", aby podał się do dymisji. Komisja rady miejskiej ustaliła, że E. Gentvilas nie naruszył żadnych normatywnych dokumentów czy też norm etyki. Do dymisji mera wzywała frakcja Związku Rosjan Litwy, która, jak się wydaje, przed wyborami chciała skompromitować E. Gentvilasa.

Algirdas Brazauskas,

honorowy przewodniczący koalicji socjaldemokratycznej, przysporzył LDPP i Partii Socjaldemokratycznej głosów 200 tys. wyborców w porównaniu z wynikami wyborów samorządowych. Jednakże rozczarowany tym, że prezydent Valdas Adamkus nie zaprosił do formowania rządu partii, która uzyskała najwięcej głosów, A. Brazauskas oświadczył, iż znowu wycofuje się do życia emeryta.

Vytenis Andriukaitis,

jeden z liderów koalicji socjaldemokratycznej, stracił równowagę, gdy zobaczył, że władza wymyka się mu z rąk. Po tym, gdy prezydent poparł blok Nowej Polityki, młodzież z partii V. Andriukaitisa opublikowała oświadczenie, że "prezydent, lekceważąc wybór narodu, brutalnie podeptał wszystkie normy i tradycje demokracji".

("Veidas", nr 41 z 2000 r.)

NG 43 (479)