Byli wrogowie - w jednej partii

Nowy Związek Arturasa Paulauskasa i Związek Liberałów Rolandasa Paksasa oświadczyły, że sformują nowy rząd. Politolodzy już teraz rozważają, jak długo potrwa ta koalicja. Uwzględniając praktykę innych krajów, utworzona z dwóch partii rządząca większość najczęściej utrzymuje się około roku. Im więcej partii wchodzi do koalicji, tym mniej jest ona stabilna. Po drugie, niektórzy działacze partii parlamentarnych mówią o tym, że Nowemu Związkowi (NZ) grozi niebezpieczeństwo, iż zacznie się rozpadać, gdy już nastąpi dzielenie tek, partia ta bowiem przypomina gromadę przypadkowych ludzi, mających charyzmatycznego lidera. Nawet sam przywódca A. Paulauskas w niedalekiej przeszłości z niektórymi członkami swej partii walczył po drugiej stronie barykady.

("Veidas" nr 41 z 2000 r.)

NG 43 (479)