Żyć na Litwie - coraz mniej bezpiecznie

W ciągu 9 miesięcy br. na Litwie zarejestrowano 59 tys. przestępstw. Jest to o 2.929 przestępstw, albo o 5,1 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

W tym roku zbadano 40,8 proc. przestępstw ( w roku ub. - 41,3 proc.).

Jednakże liczba przestępstw ciężkich zmalała, w porównaniu z 1999 r., z 15.527 do 13.079 (15,8 proc.). W tym roku zbadano 33,2 proc. ciężkich przestępstw (w 1999 r. - 28,1 proc.).

Jednocześnie liczba przestępstw, związanych z substancjami psychotropowymi lub narkotycznymi wzrosła z 470 do 662 (nawet o 40,9 proc.).

W tym roku zbadano 87,8 proc. tych przestępstw (w 1999 r. - 79,1 proc.).

W kraju zwiększa się liczba przestępstw, popełnianych publicznie. Prawie o 12 proc. wzrosła przestępczość wśród nieletnich. Ilość przestępstw, które popełniły karane poprzednio osoby, podniosła się o 19,5 proc.

Tendencje wzrostowe zachowały następujące przestępstwa: kradzieże - z 35.078 do 38.927 (11 proc.), rabunki - z 2.421 do 2.914 (20,4 proc.), zniszczenie lub umyślne uszkodzenie mienia - z 584 do 656 (12,3 proc.), umyślne zabójstwa - z 261 do 295 (13 proc.), umyślne ciężkie obrażenia ciała - z 310 do 336 (8,4 proc.).

W porównaniu z rokiem ubiegłym, zmniejszyła się ilość przypadków zagarnięcia mienia - z 165 do 155 (6,1 proc.), zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez nieostrożność - z 121 do 102 (15 proc.), zgwałceń - z 170 do 140 (17,7 proc.), przywłaszczenia lub zmarnotrawienia mienia - z 132 do 91 (31,1 proc.), nielegalnego przechowania, nabycia lub sprzedaży broni - z 371 do 292 (21,3 proc.).

("Lietuvos rytas" z 1110 2000 r.)

NG 44 (480)