Genowefa Chomańska

Kolejny udany wyjazd do stolicy

Dnia 15 października br. 30 - osobowa grupa Polaków z Kowna, dzięki propozycji Krystyny Domarkienë - Zinkiewicz, miała szczęście oglądać "Halkę" Stanisława Moniuszki w wykonaniu muzycznym.

Największe słowa uznania składamy dyrygentowi i kierownikowi Muzycznego Teatru w Kłajpedzie panu St. Domarkasowi, który ze swoim wspaniałym zespołem: solistów, orkiestrą oraz chórem, dokonał tak wielkiego dzieła. Nie oczekiwaliśmy tak czułego przekazania polskiego muzycznego ducha, polskiej nuty, rytmiki, a szczególnie przy wykonaniu mazura.

Laureatka międzynarodowego konkursu imienia St. Moniuszki w Warszawie Nida Grigaravičiűtë swoim przecudnym sopranem wykonała partię Halki. To był wymienionej wyżej artystki ostatni występ przez wyjazdem do Ameryki. Słynny tenor Audrius Rubeţius /Wilno/ wykonał partię Jontka, a partię Janusza Laimonas Pautienius. Po długotrwałych oklaskach zespolanie "Cante Kovnensis" w wyrazie szczerej podzięki zaśpiewali Sto Lat.Po koncercie zwiedziliśmy kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, gdzie zespół "Cante Kovnensis" wykonał kilka utworów ze swego repertuaru muzyki sakralnej. Na zakończenie wszyscy szczerą modlitwą prosiliśmy Matkę Boskę Ostrobramską o zdrowie dla ciężko chorej kierowniczki polskiego kościelnego chóru p. Tekli Jusiewiczowej oraz członka chóru p. Ludwiki Gidejko.Pełni jak najlepszych wrażeń, podniesieni na duchu powróciliśmy do Kowna.

NG 44 (480)