Wiadomości gospodarcze

* W ciągu 9 miesięcy br. do budżetu państwa nie wpłynęło 266,4 mln litów (5,9 proc.) planowanych dochodów. Ogółem w tym okresie otrzymano 4,224 mld dochodów. Na 9 miesięcy planowano 4,491 mld litów. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, obecnie wpływy do budżetu są niższe o 180,2 mln litów (4,1 proc.).

* Według niepełnych danych, "Vilniaus bankas" w ciągu 9 miesięcy br. miał 66 mln litów czystego zysku. Tegoroczny zysk banku jest o 23,4 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego, gdy zysk wyniósł 53,5 mln litów.

* W ciągu 9 miesięcy br. obrót poniewieskiej spółki produkcji spirytusu, słabych napojów alkoholowych i drożdży "Sema" wyniósł 10,95 mln litów. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego sprzedaż produkcji przedsiębiorstwa, gdy obniżył się obrót drożdży i spirytusu, zmniejszyła się o blisko jedną czwartą. W styczniu-wrześniu 1999 r. sprzedaż wyrobów "Semy" sięgała 13,9 mln litów.

* Obrót szybko rozwijającej się mleczarni w Vilkyškes, produkującej sery litewskie, w ciągu 9 miesięcy br. zwiększył się o 26 proc. - 26,5 mln litów.

* Największe w Anglii zakłady przędzalnicze "Shiloh Spinners Ltd." przenoszą swą produkcję do kłajpedzkiej spółki przędzalniczej "Trinyčiai". Pierwsze inwestycje w to przedsiębiorstwo wyniosą 1,2 mln funtów sterlingów (7 mln litów). Pracująca dotychczas ze stratami spółka kłajpedzka spodziewa się, że już w roku przyszłym będzie miała zysk.

* Spółka produkcji rowerów "Baltic vairas", eksportująca 97,9 proc. swych wyrobów, w ciągu 9 miesięcy br. sprzedała 209.432 rowery - więcej niż przez cały rok ubiegły. Przedsiębiorstwo, wywożące prawie całą produkcję do Europy Zachodniej, zamierza w roku przyszłym znacznie ożywić sprzedaż w Rosji.

* W ciągu 9 miesięcy br. ceny towarów i usług w Estonii wzrosły o 3,3 proc., na Łotwie - o 0,6 proc., na Litwie - o 0,7 proc.

* W projekcie preliminarza środków Funduszu Prywatyzacji na rok 2001 przewidziano uzyskanie z prywatyzacji 840 mln litów. W roku następnym zamierza się sprzedać umieszczone na liście prywatyzacji obiekty energetyki: "Lietuvos energija" i "Lietuvos dujos", jak też spółki transportowe - "Lietuvos avialinijos" i "Klaipëdos transporto laivynas". W ciągu 9 miesięcy br. do funduszu wpłynęło 847,3 mln litów - najwięcej (642 mln litów) ze sprzedaży akcji telekomu.

* Zgłoszenia do udziału w konkursie na sprzedaż niewielkiego Banku Rozwoju złożyli dwaj pretendenci - litewski bank komercyjny "Snoras" i fińska grupa finansowa "Sampo-Leonia".

* "Lietuvos žemës űkio bankas" w ciągu 9 miesięcy br. osiągnął czysty zysk w wysokości 7,11 mln litów. W roku 1999 zysk banku wyniósł 11,8 mln litów. W styczniu-wrześniu jego kapitał zwiększył się o 7,1 mln litów.

* Największa w krajach bałtyckich sieć agencji informowania społeczeństwa "VIA Media", zajmująca na Litwie około 20 proc. rynku, obchodzi trzecią rocznicę. Ogólny obrót firmy we wszystkich trzech krajach bałtyckich w roku ubiegłym wynosił 13 mln USD. W tym roku spółka dużo inwestuje, szczególnie do badania rynku.

* Litewskie cukrownie wytworzyły już prawie trzecią część limitu produkcji białego cukru. Cukrownicy zakupili 323 tys. ton buraków cukrowych i wyprodukowali 36,4 tys. ton cukru. Ogółem zamierza się przetworzyć 850 tys. buraków i wyprodukować 112 tys. ton białego cukru.

* W tym roku nie sprzyjające handlowi akcyzy spowodowały zmniejszenie obrotów "Ality", należącej do największych na Litwie spółek alkoholowych. W ciągu 9 miesięcy br. "Alita" miała 2,466 mln czystego zysku, o 29 proc. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

* W ciągu 9 miesięcy br. spółka "Lietuvos dujos" miała 19,4 mln czystego zysku. W roku ubiegłym, w wyniku reorganizacji przedsiębiorstwa, poniosła ona straty w wysokości 13,5 mln litów.

* Firma telekomunikacji komórkowej "Tele 2" zamierza w Szawlach uruchomić własne przedsiębiorstwo, które świadczyłoby usługi centrum dzwonków (Call Center) "Tele 20". Na taką decyzję wpłynęła liczba klientów, która wzrosła do 7,4 tys.

("Veidas", nr 41, 42 z 2000 r.)

NG 44 (480)