Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne na Litwie

(1999 r.; mln; litów)

Dania 372,4
Szwajcaria 354,7
Szwecja 308,5
Finlandia 183,4
USA 162
W. Brytania 140,6
Niemcy 107,3
Norwegia 77,7
Estonia 63,8
Holandia 46,5
Łotwa 13,3

Wśród innych krajów Europy Wschodniej i Środkowej Litwa zajmuje szóste miejsce pod względem ilości inwestycji na liczbę mieszkańców. W pierwszej piątce znalazły się Czechy, Chorwacja, Polska, Węgry, Łotwa. Według danych Banku Litewskiego, w roku ubiegłym bezpośrednie inwestycje na Litwie wyniosły 1,95 mld litów. Ogólna suma bezpośrednich inwestycji po pierwszej połowie roku bieżącego przekroczyła 2,5 mld USD (10 mld litów).

("Veidas", nr 42 z 2000 r.)

NG 44 (480)