Sylwetki litewskich działaczy
społeczno -politycznych

Antanas ZABULIS

Prezydent "Omnitel" Antanas Zabulis, który do roku 1999 kierował spółką "Lietuva Statoil", a następnie pracował w Norwegii, został prezydentem spółki "Omnitel", jednej z firm, która przyciągnęła najwięcej inwestycji - 200 mln USD.

Nijolë DUMBLIAUSKIENË

dyrektor generalny "Utenos trikotažas" W ciągu 9 miesięcy br. spółka sprzedała produkcję wartości 94,8 mln litów, czyli o 15,2 mln litów więcej niż w roku ubiegłym. Do krajów Europy Zachodniej wyeksportowano już wyroby dziewiarskie na sumę 83 mln litów.
Gražina IMBRASIENË

kończąca kadencję posłanka na Sejm, konserwatystka, została powołana na kontrolera ochrony praw dziecka. Przed tą nominacją G. Imbrasienë była przewodniczącą sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności. Za tą decyzją głosowało 74 parlamentarzystów, nikt nie był przeciwko i jeden poseł powstrzymał się od głosu. G. Imbrasienë obejmie nowe stanowisko w listopadzie.

Algirdas SAUDARGAS

minister spraw zagranicznych, znowu "narozrabiał". Bez zgody Uzbekistanu i Azerbejdżanu MSZ mianowało ambasadora Litwy w Turcji Halinę Kobeckaitë ambasadorem w tych krajach. W związku z tym prezydent Valdas Adamkus zażądał od ministra wyjaśnienia. Był on zmuszony do odwołania podpisanego już odpowiedniego dekretu.

("Veidas" nr 42 z 2000 r.)

NG 44 (480)